ERCP

Wat is een ERCP?
ERCP betekent Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreaticografie.
Dit is een onderzoek waarbij röntgenfoto's van uw galwegen en/of uw alvleesklier worden gemaakt. Het onderzoek wordt verricht door een Maag-, darm- en leverarts. Dit is ervaren specialist die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd.
Voor het onderzoek wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Over het algemeen blijft u één nacht.

Het kan ook voorkomen dat er een ERCP wordt afgesproken terwijl u al opgenomen bent op de afdeling.

De voorbereiding thuis.
Omdat het onderzoek 's middags na 13:00 uur wordt uitgevoerd, mag u tot 08:00 uur nog iets licht verteerbaars eten en drinken, zoals een beschuitje en een kopje thee. Na 08:00 uur mag u niet meer eten.

Belangrijk

  • Als u al eerder aan uw maag of galblaas bent geopereerd, moet u dit vóór het onderzoek aan de maag-,  darm- en leverarts laten weten.
  • Ook als u zwanger bent of als het mogelijk is dat u zwanger bent, is het belangrijk dat u dit vóór het onderzoek aan ons meldt.
  • Wij verzoeken u vóór het onderzoek aan de verpleegkundige een lijstje te geven met alle medicijnen die u gebruikt.
  • Voor de ingreep dient u te stoppen met medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, zoals:

 Geneesmiddel: Stoppen: 
 Sintrom/acenocoumarol  Minimaal 5 dagen voor  het onderzoek
 Plavix  7 dagen voor het onderzoek
 Aspirine, Ascal, Acetosal  Hoeven niet gestopt te worden
 Marcoumar  Minimaal 10 dagen voor het onderzoek

Het stoppen met innemen van deze medicijnen doet u in overleg met de arts die deze medicatie heeft voorgeschreven. U dient zijn of haar adviezen bij de voorbereidingen voor het onderzoek te volgen.

Vóór het onderzoek wordt uw bloed getest op "stollingskwaliteit". Op de dag van het onderzoek kan de arts die het onderzoek doet dan alsnog besluiten het onderzoek NIET op die dag uit te voeren, omdat het bloed te "dun" is. Het onderzoek wordt in dit geval verschoven, naar het eerst volgende beschikbare moment.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek?
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij het loket van de afdeling Opname in de centrale hal. Daar hoort u op welke afdeling u wordt opgenomen. Meestal begeleidt één van onze vrijwilligers u naar de afdeling.

Het onderzoek
Nadat u in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt u vóór het onderzoek een infuus in uw arm. Via dit infuus wordt een slaapmiddel ingespoten, zodat u van het verdere onderzoek niets zult merken. Tevens krijgt u een kortwerkende pijnstiller.

Daarna wordt u naar de endoscopie-afdeling gebracht, waar het onderzoek plaatstvindt. Op de behandelkamer krijgt u het slaapmiddeltje toegediend. Het onderzoek gaat nu als volgt.

  • Er wordt eerst een flexibele slang door uw mond in de maag naar de dunne darm gebracht.
  • Door de slang wordt een heel dun slangetje in de galgang gebracht. Hierna kunnen de röntgenfoto's worden gemaakt.
  • Wanneer dat nodig en mogelijk is, kan er direct een ingreep plaatsvinden, bijvoorbeeld galstenen verwijderen of een vernauwing opheffen.

    Het onderzoek duurt ca. 30 minuten.

Na het onderzoek.
Na het onderzoek wordt u door een verpleegkundige naar de afdeling teruggebracht. Als u goed wakker bent, mag u weer drinken.
Soms is het nodig dat u nog wat langer nuchter blijft. Als dat bij u het geval is, dan hoort u dat van de verpleegkundige van de afdeling of van de MDL-arts.
Afhankelijk van de bevindingen en in overleg met de arts wordt bepaald wanneer u weer naar huis mag. Dit is meestal de volgende dag.

Uw behandelend arts en uw huisarts krijgen een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts zal de bevindingen bespreken en een vervolgafspraak op de polikliniek met u maken.

Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?
De kans op complicaties is klein.
Soms kan er een alvleesklierontsteking, een bloeding of een perforatie optreden, bijvoorbeeld wanneer er meteen een "kleine operatie" heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de endoscopie afdeling.
Telefoonnummer: 010-2585180
Bereikbaar: 09:00 - 12:00 uur en 13:00 - 16:00 uur.