Aanpassing programma bevolkingsonderzoek darmkanker


Op 3 juli zijn verschillende berichten in de media verschenen over aanpassingen in het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit onderzoek is in januari 2014 gestart en is sindsdien zorgvuldig gemonitord door het RIVM. Eind juni zijn hiervan de eerste, voorlopige, resultaten bekend geworden. Daaruit blijkt dat meer mensen aan het bevolkingsonderzoek deelnemen dan van tevoren werd verwacht. Ook krijgen meer mensen een doorverwijzing voor een coloscopie, een kijkonderzoek in de darm. De Maag Lever Darm Stichting is blij dat de opkomst hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (68% versus 60%). Hierdoor kan bij meer mensen in de risicogroep darmkanker in een vroeg stadium worden opgespoord.

Coloscopieën
Er zijn verschillende oorzaken voor de toename van het aantal coloscopieën. Ten eerste blijkt de bereidheid tot deelname groter dan tijdens de uitgevoerde proefbevolkingsonderzoeken. Ook ondergaan meer mensen dan verwacht een coloscopie na een ongunstige uitslag. De belangrijkste oorzaak is echter dat er meer testuitslagen zijn die aanleiding geven voor een vervolgonderzoek. Dit komt omdat de ontlastingstest door verbeteringen gevoeliger is geworden. Hierdoor kunnen ook kleinere hoeveelheden bloed in de ontlasting worden opgespoord en krijgen meer mensen dan beoogd het vervolgonderzoek aangeboden.

Aanpassing
Doordat de test gevoeliger is geworden krijgen op dit moment meer mensen een coloscopie aangeboden terwijl dit niet nodig was geweest. Deze mensen verkeren een periode onnodig in onzekerheid en ondergaan bovendien dit belastende onderzoek. Om deze reden heeft het RIVM besloten de waarde op basis waarvan doorverwijzing plaatsvindt, te verhogen. Het RIVM heeft dit besluit genomen in overleg met artsen en de gezondheidsraad.

 

Bron: MLDS