Ziekenhuizen en Achmea verbeteren kwaliteit darmkankeronderzoek


Zeven ziekenhuizen hebben samen metAchmea onderzoek gedaan naar de kwaliteit van dikke darmonderzoeken (coloscopieën). Na het ontwikkelen van indicatoren en een eerste meting in 2013 zijn er diverse verbeteracties opgepakt. Bij een recente tweede meting bleken de coloscopieën beter uitgevoerd. Zo zijn in 2014 bij zo’n 170 meer mensen goedaardige gezwellen weggehaald die mogelijk waren uitgegroeid tot darmkanker als ze niet waren ontdekt en verwijderd.

De kans op darmkanker in de tien jaar na een goed uitgevoerde coloscopie is tien tot vijftien keer lager dan wanneer de coloscopie slecht is uitgevoerd. Wat duidelijk werd in het onderzoek, is dat de kwaliteit van coloscopie in Nederland onvoldoende werd gemonitord. Na een eerste meting hebben de ziekenhuizen in samenwerking metAchmea indicatoren opgesteld waarmee darmonderzoeken onderling te vergelijken zijn. Hierbij is rekening gehouden metaantal punten waaronder de volledigheid van het onderzoek – is de hele darm onderzocht of een deel -, was de darm schoon genoeg om goed onderzocht te worden maar ook met de belasting voor de patiënt.

Meting doelstelling bij inkoop kijkonderzoek in 2015
De betrokken ziekenhuizen zijn St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, Deventer Ziekenhuis, Isala, Ikazia ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, UMC Utrecht en Erasmus MC. Het onderzoek zit in de afrondende fase. Na de zomer zijn de resultaten gevalideerd waarna Zilveren Kruis Achmea de uitkomsten van de ziekenhuizen voor haar verzekerden transparant maakt. De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen brengt de geleerde lessen onder de aandacht van haar leden en werkt inmiddels met het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) aan een database voor coloscopieën. Alle ziekenhuizen die het onderzoek uitvoeren kunnen dan op een eenduidige manier meten en waar nodig verbeteren. Achmea gaat de meting in 2015 als doelstelling stellen bij de inkoop van het kijkonderzoek.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Jaarlijks ondergaan 200.000 Nederlanders een coloscopie om hun dikke darm te laten onderzoeken. Naast mensen met klachten gaat het sinds 2014 ook om zo’n twee miljoen mensen vanaf 55 jaar die deelnemen aan het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker.