Chirurgische oncologie

Chirurgische oncologie  is die vorm van chirurgie die zich bezighoudt met de operatieve verwijdering van kanker in het algemeen. In nauw overleg met overige specialismen in de zorg voor patiënten met kanker (radiotherapie, internist-oncologen) wordt de chirurgie voor kanker van de borst, de huid en weke delen bedoeld alsmede kanker van buik en het spijsverteringskanaal.

Endoscopische chirurgie

Endoscopische chirurgie is minimaal invasieve chirurgie (dat wil zeggen via een veel kleinere snede), ook wel kijkoperatie genoemd. Deze vorm van chirurgie wordt toegepast bij onder meer galblaasoperaties, (blinde) darmoperaties, liesbreukoperaties, operaties van littekenbreuken, bijnieroperaties, miltoperaties en longoperaties.
Tevens wordt endoscopische chirurgie toegepast bij darmaandoeningen van zowel goedaardige als kwaadaardige aard.

Gastro-intestinale chirurgie.

Gastro-intestinale chirurgie is de vorm van chirurgie die zich bezighoudt met de operatieve verwijdering van goedaardige afwijkingen van het spijsverteringskanaal. Te denken valt aan ontstekingen (ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), maar ook aan verwijdering van goedaardige voorstadia van kanker en behandeling van aambeien en andere aandoeningen rondom de anus. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de maag-darm-lever arts.

Proctologische chirurgie

Deze vorm van chirurgie behandelt aandoeningen van de anus en de endeldarm.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft het keurmerk "Zorg bij dikke darmkanker" van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties NFK ontvangen.