Verpleegkundig specialisten en researchverpleegkundige

Aan de oncologieafdeling zijn ook verpleegkundig specialisten en een researchverpleegkundige verbonden. De verpleegkundig specialisten bieden het team inhoudelijke ondersteuning. 

Om betere behandelopties voor oncologiepatiënten te ontwikkelen, werkt het ziekenhuis mee aan wetenschappelijk onderzoek. De researchverpleeg-kundige geeft ondersteuning bij de uitleg van de diverse studies. Ook helpt zij bij de uitvoering van deze behandelingen die passen in de onderzoeksprofielen.

verpleegkundig specialisten, links L. Struik, rechts M.J. de Gier
researchverpleegkundige N. Schuur